ثبت سریع و آسان مدارک پزشکی بیمار 

 

پزشکان می‌توانند بدون استفاده از اسکنر، عکس مدارک پزشکی بیمار را با دوربین گوشی موبایل خود در پرونده ثبت کنند.