تعریف داروهای پرتکرار و مولکول‌های مورد علاقه 

 

پزشکان می‌توانند برای دسترسیِ سریع‌تر به داروهایِ پراستفاده، پیش از تجویز نسخه‌هایِ رایج را ثبت یا مولکول‌های مورد علاقه را یک بار هنگام تجویز ستاره‌دار کنند.