همه تخصص ها (86 مورد)

 پزشکی عمومی

پزشکی عمومی

avataravataravataravatar

38 متخصص

متخصص بیماری های داخلی

متخصص بیماری های داخلی

avataravataravataravatar

36 متخصص

متخصص بیماری های قلب و عروق

متخصص بیماری های قلب و عروق

avataravataravataravatar

34 متخصص

متخصص زنان و زایمان و نازایی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

avataravataravataravatar

34 متخصص

متخصص جراح زنان و زایمان

متخصص جراح زنان و زایمان

avataravataravataravatar

29 متخصص

متخصص بیماری های کودکان

متخصص بیماری های کودکان

avataravataravataravatar

27 متخصص

متخصص ارتوپدی، تروماتولوژی

متخصص ارتوپدی، تروماتولوژی

avataravataravataravatar

19 متخصص

متخصص بیماری های مغز و اعصاب ( نورولوژی )

متخصص بیماری های مغز و اعصاب ( نورولوژی )

avataravataravataravatar

17 متخصص

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

avataravataravataravatar

15 متخصص

متخصص جراح گوش و حلق و بینی

متخصص جراح گوش و حلق و بینی

avataravataravataravatar

15 متخصص

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

avataravataravataravatar

13 متخصص

متخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

avataravataravataravatar

12 متخصص

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

avataravataravataravatar

11 متخصص

دکتر داروساز

دکتر داروساز

avataravataravataravatar

11 متخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب

avataravataravataravatar

10 متخصص

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

avataravataravataravatar

10 متخصص

متخصص اعصاب و روان ( روانپزشکی )

متخصص اعصاب و روان ( روانپزشکی )

avataravataravataravatar

9 متخصص

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

avataravataravataravatar

9 متخصص

متخصص ارولوژی

متخصص ارولوژی

avataravataravataravatar

6 متخصص

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

avataravataravataravatar

6 متخصص

متخصص پزشکی طب فیزیکی و توانبخشی

متخصص پزشکی طب فیزیکی و توانبخشی

avataravataravataravatar

6 متخصص

فوق تخصص ارتوپدی

فوق تخصص ارتوپدی

avataravataravataravatar

5 متخصص

متخصص بیماری های گوش حلق و بینی

متخصص بیماری های گوش حلق و بینی

avataravataravataravatar

5 متخصص

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

avataravataravataravatar

5 متخصص

فوق تخصص نفرولوژی

فوق تخصص نفرولوژی

avataravataravataravatar

4 متخصص

فوق تخصص زنان و زایمان

فوق تخصص زنان و زایمان

avataravataravataravatar

4 متخصص

فوق تخصص قلب کودکان

فوق تخصص قلب کودکان

avataravataravataravatar

4 متخصص

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

avataravataravataravatar

4 متخصص

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

avataravataravataravatar

4 متخصص

فلوشیپ نازایی- IVF

فلوشیپ نازایی- IVF

avataravataravataravatar

4 متخصص

جراح  دندانپزشک

جراح دندانپزشک

avataravataravatar

3 متخصص

فوق تخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی عمومی

avataravataravatar

3 متخصص

فلوشیپ بالن و آنژیوپلاستی

فلوشیپ بالن و آنژیوپلاستی

avataravataravatar

3 متخصص

دندانپزشکی عمومی

دندانپزشکی عمومی

avataravataravatar

3 متخصص

فوق تخصص قلب و عروق

فوق تخصص قلب و عروق

avataravataravatar

3 متخصص

فوق تخصص ریه

فوق تخصص ریه

avataravataravatar

3 متخصص

فوق تخصص روماتولوژی

فوق تخصص روماتولوژی

avataravataravatar

3 متخصص

متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

avataravataravatar

3 متخصص

فلوشیپ آرتروپلاستی و تروما تعویض مفاصل

فلوشیپ آرتروپلاستی و تروما تعویض مفاصل

avataravatar

2 متخصص

فوق تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری بالغین

فوق تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری بالغین

avataravatar

2 متخصص

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

avataravatar

2 متخصص

فلوشیپ پیوند کلیه و اوروانکولوژی

فلوشیپ پیوند کلیه و اوروانکولوژی

avataravatar

2 متخصص

متخصص بیماری های چشم

متخصص بیماری های چشم

avataravatar

2 متخصص

فلوشیپ جراحی درون بین زنان

فلوشیپ جراحی درون بین زنان

avataravatar

2 متخصص

فلوشیپ پریناتولوژی (طب مادر و جنین)

فلوشیپ پریناتولوژی (طب مادر و جنین)

avataravatar

2 متخصص

دیابتولوژیست

دیابتولوژیست

avataravatar

2 متخصص

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

avataravatar

2 متخصص

فلوشیپ بیماری صرع

فلوشیپ بیماری صرع

avatar

1 متخصص

متخصص داروخانه

متخصص داروخانه

avatar

1 متخصص

فلوشیپ جراحی پلاستیک

فلوشیپ جراحی پلاستیک

فلوشیپ جراحی پلاستیک

avatar

1 متخصص

فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ طب خواب

avatar

1 متخصص

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

avatar

1 متخصص

فلوشیپ جراحی عمومی درون بین- لاپاراسکوپی

فلوشیپ جراحی عمومی درون بین- لاپاراسکوپی

avatar

1 متخصص

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی اسکولیوز و ستون فقرات

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی اسکولیوز و ستون فقرات

avatar

1 متخصص

فوق تخصص جراحی گوارش

فوق تخصص جراحی گوارش

فوق تخصص جراحی گوارش

avatar

1 متخصص

فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب

فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب

avatar

1 متخصص

فلوشیپ  جراحی پستان  و انکوپلاستی

فلوشیپ جراحی پستان و انکوپلاستی

avatar

1 متخصص

طب سنتی

طب سنتی

طب سنتی

avatar

1 متخصص

فلوشیپ پیس میکرو اینترونشنال- الکتروفیزیولوژی

فلوشیپ پیس میکرو اینترونشنال- الکتروفیزیولوژی

avatar

1 متخصص

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

avatar

1 متخصص

متخصص داروسازی بالینی

متخصص داروسازی بالینی

avatar

1 متخصص

فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند اعضا

فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند اعضا

avatar

1 متخصص

متخصص پزشکی ورزشی

متخصص پزشکی ورزشی

avatar

1 متخصص

متخصص تغذیه

متخصص تغذیه

avatar

1 متخصص

متخصص طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

avatar

1 متخصص

متخصص هماتولوژی و انکولوژی (خون و سرطان)

متخصص هماتولوژی و انکولوژی (خون و سرطان)

avatar

1 متخصص

فوق تخصص بیماری های زنان وزایمان ( نازایی و آی.وی.اف )

فوق تخصص بیماری های زنان وزایمان ( نازایی و آی.وی.اف )

avatar

1 متخصص

فوق تخصص ریه کودکان

فوق تخصص ریه کودکان

avatar

1 متخصص

فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان

avatar

1 متخصص

فوق تخصص مشاوره روانپزشکی

فوق تخصص مشاوره روانپزشکی

avatar

1 متخصص

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

avatar

1 متخصص

فوق تخصص نوزادان

فوق تخصص نوزادان

avatar

1 متخصص

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان (خون و سرطان)

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان (خون و سرطان)

avatar

1 متخصص

فوق تخصص جراحی دست

فوق تخصص جراحی دست

avatar

1 متخصص

فلوشیپ آندویورولوژی ولاپاراسکوپی

فلوشیپ آندویورولوژی ولاپاراسکوپی

avatar

1 متخصص

فوق تخصص هماتولوژی و  انکولوژی(خون و سرطان)

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی(خون و سرطان)

avatar

1 متخصص

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

avatar

1 متخصص

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی  بزرگسالان

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی بزرگسالان

avatar

1 متخصص

فلوشیپ پیوند کبد

فلوشیپ پیوند کبد

avatar

1 متخصص

فلوشیپ ترومای جراحی عمومی

فلوشیپ ترومای جراحی عمومی

avatar

1 متخصص

فلوشیپ جراحی کولورکتال

فلوشیپ جراحی کولورکتال

avatar

1 متخصص

فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای ( اینترونشن )

فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای ( اینترونشن )

avatar

1 متخصص

فلوشیپ زیبایی پوست و لیزر

فلوشیپ زیبایی پوست و لیزر

avatar

1 متخصص

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

avatar

1 متخصص

مامایی ( کارشناسی ارشد )

مامایی ( کارشناسی ارشد )

avatar

1 متخصص

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

avatar

1 متخصص

دکتر نکست
نماد اعتماد الکترونیک logo-samandehi

تماس با ما

درحال بارگذاری
موردی یافت نشد