بهبود محور مغز-روده در سندرم روده تحریک‌پذیر موش صحرایی با دریافت رژیم کتوژنیک

ارتباط رژیم غذایی کتوژنیک و عملکرد محور مغز-روده چیست؟

تغییر ارتباط روده و مغز می‌تواند اختلال عملکرد روده در سندرم روده تحریک‌پذیر را تشدید کند. رژیم غذایی کتوژنیک با چربی بالا، پروتئین کافی و کربوهیدرات کم، سطح انتقال‌دهنده‌های عصبی مختلف و نوروتروفین‌ها را تعدیل می‌کند. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات رژیم کتوژنیک بر سطوح 5-HT، گیرنده‌های 5-HT3B و 5-HT4، (serotonin transporter) SERT ناقل 5-HT، نوروتروفین BDNF و گیرنده آن، TrkB در کولون و مغز مدل موش صحرایی مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) بود.

مطالعه حال حاضر، چگونه انجام گرفت؟

نمونه‌هایی از موش‌های ویستار که در هنگام تولد از مادر جدا و سپس با رژیم غذایی استاندارد (IBS-Std) یا کتوژنیک (IBS-KD) به مدت ده هفته تغذیه شدند، تجزیه و تحلیل گردیدند. به عنوان گروه شاهد، موش‌های صحرایی که با هیچ یک از این دو رژیم (Ctrl-Std و Ctrl-KD) مواجه نشده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. سیگنال‌دهی سروتونرژیک روده‌ای در موش‌های IBS-Std دچار اختلال بود که با افزایش محتوای مخاطی 5-HT و کاهش سطوح SERT، 5-HT3B و 5-HT4 نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

در مغز این حیوانات به عنوان یک پاسخ متقابل به کاهش نوروتروفین ناشی از استرس، فعالیت گیرنده BDNF TrkB بیشتر شده بود. گروه IBS-KD یک اثر دوگانه در بهبود سیستم‌های تغییر یافته 5-HT و BDNF نشان داد. به این ترتیب، 5-HT مخاطی بدون تأثیر بر سطوح ناقل و گیرنده کاهش یافت. همچنین، رژیم کتوژنیک سطوح BDNF مغز را بهبود بخشید که به کاهش جبرانی TrkB و حفظ یک حالت ثابت فیزیولوژیکی منجر شد.

PubMed-The Ketogenic Diet Improves Gut-Brain Axis in a Rat Model of Irritable Bowel Syndrome: Impact on 5-HT and BDNF Systems

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام  تلگرام  لینکدین  آپارات  توییتر  فیسبوک یوتیوب