فیبرومیالژی (FM) یک بیماری مزمن و دردناک غیرپیشرونده با اتیوپاتوژنز چند ...

تله مدیسین یا پزشکی از راه دور تله مدیسین (telemedicine) و ...

بیماری مزمن کلیوی و سیر پیشرفت آن بیماری مزمن کلیوی (CKD) ...

شاید به نظر برسد بیماران بستری به مدت طولانی تنها استراحت ...

مطب یا بیمارستان مرز مسئولیت پزشک نیست بسیاری از افراد تصور ...

پاسخ به همه‌ی نیازهای سلامت با دکترنکست با وجود اینکه زیرساخت‌های ...

امسال هفته پژوهش با شعار "پژوهش و فناوری، پشتیبانی تولید" از ...

نسخه الکترونیک اگرچه ویژگی‌های مثبت بسیاری دارد اما با چالش‌هایی همراه ...

3 دسامبر مصادف با 12 آذر، توسط سازمان ملل متحد، روز ...

گزارش تدوین شده، گزیده‌ای از عملکرد و آمار دکترنکست در اولین ...