هوش مصنوعی در پزشکی در سال‌های اخیر مطالعات بالینی متعددی در ...

پیشرفت‌های هدف قرار دادن متابولیسم سرطان صد سال از زمانی که ...

اسپوندیلیت بروسلایی چیست؟ بروسلوز نوعی بیماری عفونی است که به دنبال ...

بیماری لوپوس اریتماتوس چیست؟ لوپوس اریتماتوس یک بیماری سیستمیک و خود ...

اختلال نعوظ چیست؟ اختلال نعوظ یک اختلال عملکرد جنسی چندبعدی مردانه ...

چندین مطالعه ارتباط بین مواجهه با استامینوفن در دوره پری‌ناتال و ...

پیوند کبد ارتوتوپیک پیوند کبد ارتوتوپیک (LT) به یک گزینه درمانی ...

سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن‌های فرصت‌طلبی هستند که باعث عفونت‌های ...

وقتی یک زوج پس از حداقل 12 ماه رابطه جنسی منظم ...