از زمان آغاز پاندمی کرونا، سویه‌های مختلفی از این ویروس پدید ...

سویه امیکرون چیست؟ در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، گروه مشاوره فنی سازمان ...

واکسن‌های کرونا ممکن است چه عوارضی داشته باشند؟ در روزهای اخیر ...

تا چندی پیش تزریق دوز سوم واکسن تنها به افراد با ...

بدهی نظام سلامت تاثیر تغییرات گسترده در رفتارهای بهداشتی در طول ...

سویه لامبدا یکی از جهش‌های جدید ویروس کرونا است. این سویه ...

شاید خطری که امروزه کمتر به آن توجه می‌کنیم تعطیلی طولانی‌مدت ...

CDC اعلام کرد که کسب ایمنی از طریق واکسن، بیشتر از ...

سرعت بالای واکسیناسیون بزرگسالان در آمریکا امید به پایان کرونا و ...

پیش از همه‌گیری کووید۱۹، مشکل چاقی و عوارض ناشی از آن ...