وظایف متخصصان علوم آزمایشگاهی

وظایف متخصصان علوم آزمایشگاهی

شناسایی، تشخیص و درمان بیماری به یک کارآگاه ماهر نیاز دارد. کسی که بداند باید به دنبال چه سرنخ‌هایی باشد و بتواند از یافته‌های خود برای انتخاب بهترین مسیر استفاده کند. متخصصان علوم آزمایشگاهی به عنوان کارآگاهان حوزه مراقبت‌های بهداشتی عمل می‌کنند. با دانش و تخصص گسترده در زمینه‌های مختلف –مثل شیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی و […]

بیشتر بخوانید