آزیترومایسین در درمان کووید خفیف تا متوسط

خواص ضد باکتریایی، ضد التهابی و ضد ویروسی آزیترومایسین، پتانسیل درمانی این دارو را در برابر کووید-۱۹ نشان می‌دهد. داده‌های تصادفی در مورد بیماری خفیف تا متوسط ​​در دسترس نیست. در یک مطالعه، تاثیر آزیترومایسین در درمان کووید خفیف تا متوسط و کاهش پذیرش این بیماران در بیمارستان ارزیابی شد. روش‌ها این کارآزمایی تصادفی‌شده و […]

بیشتر بخوانید