شانس بروز آسیب کلیوی حاد در مسمومیت با کربن‌مونواکسید

کربن‌مونواکسید گازی سمی است که به‌دلیل نداشتن رنگ و بو تشخیص آن مشکل است. تماس با کربن‌مونواکسید شانس بروز سردرد، احساس گیجی، احساس خستگی، تهوع، استفراغ و درد قفسه سینه را بالا می‌برد. برخی افراد ناآگاهانه و برخی با هدف خودکشی در معرض این گاز قرار می‌گیرند. در صورت مسمومیت با گاز کربن‌مونواکسید سطح بالایی […]

بیشتر بخوانید