بهداشت محیط چه تاثیراتی بر سلامت انسان دارد؟

بهداشت محیط چه تاثیراتی بر سلامت انسان دارد؟

بهداشت محیط شامل چه مواردی است؟ بهداشت محیط شاخه‌ای از بهداشت عمومی است که بر ارتباط مردم و محیط‌ زیست تمرکز دارد و باعث ارتقاء سلامت و بهزیستی انسان می‌شود. بهداشت محیط بخشی کلیدی در هر سیستم جامع بهداشت عمومی است. هدف این رشته، پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها برای کاهش مواجهه‌های شیمیایی و دیگر مواجهه‌های […]

بیشتر بخوانید