مصرف خوداظهارشده داروهای آرام‌بخش در بین دانشجویان

مصرف خوداظهارشده داروهای آرام‌بخش در بین دانشجویان

پیش زمینه به طور گسترده‌ای مورد توافق است که مصرف مواد مخدر و پیامدهای آن باعث یک بحران کلیدی در بهداشت عمومی جامعه جوان در سطح جهانی شده است. طیف گسترده‌ای از افراد جهان، از داروهای آرام‌بخش استفاده می‌کنند. با توجه به استفاده گسترده از این داروها، بسیاری از دانشجویان پزشکی به استفاده از داروهای […]

بیشتر بخوانید