هایپوناترمی ناشی از دارو و مکانیسم‌های ایجاد آن

هایپوناترمی ناشی از دارو و مکانیسم‌های ایجاد آن

‌هایپوناترمی، یک اختلال الکترولیتی شایع هیپوناترمی یکی از اختلالات الکترولیتی است که به صورت شایع در بالین مشاهده می‌شود. هایپوناترمی معمولاً با احتباس آب توسط کلیه ایجاد می‌شود. بسیاری از داروها به عنوان یکی از علل مختلف هیپوناترمی در نظر گرفته می‌شوند. چرا که این داروها ترشح آرژنین وازوپرسین (AVP) را تحریک می‌کنند یا اثر […]

بیشتر بخوانید