دیدگاه فعلی در رابطه با میگرن شبکیه‌ای

میگرن شبکیه‌ای میگرن شبکیه‌ای برای اولین بار به طور رسمی در سال 1882 توصیف شد. اصطلاحات مختلفی از آن زمان مانند “میگرن اکولار” و “میگرن افتالمیک” به جای یک‌دیگر استفاده شده‌اند. فقدان یک تعریف منسجم مبتنی بر اجماع باعث سردرگمی بالقوه برای پزشکان و بیماران شده است. میگرن شبکیه‌ای که توسط طبقه‌بندی بین المللی اختلالات […]

بیشتر بخوانید