نقش آزمایش خون در کنترل اختلالات روانشناختی

نقش آزمایش خون در کنترل اختلالات روانشناختی

اختلالات روانشناختی، اختلالاتی چندعاملی هستند و زیربنای هر یک از این محرک‌ها مکانیسم واکنشی استرس است. واکنش‌ استرس نقش تکاملی مهمی در بقای انسان داشته و در مقابله با تهدیدات برون‌زا و درون‌زا اهمیت حیاتی دارد. با این حال، اثرات استرس مزمن در ایجاد یا تشدید اختلالات روانشناختی و بسیاری از بیماری‌های فیزیولوژیکی به خوبی […]

بیشتر بخوانید