زندگی در کنار فردی با اختلال شخصیت مرزی (BPD)

زندگی در کنار فردی با اختلال شخصیت مرزی (BPD)

وقتی عاشق فردی با اختلال شخصیت مرزی هستید چه باید کرد؟ افرادی که با فرد دچار اختلال شخصیت مرزی (BPD) زندگی می کنند، زمان سختی را به دنبال تنظیم احساسات و اضطرابشان می‌گذرانند. این موضوع ممکن است باعث شود که آن‌ها با بیمار برخورد نامناسب داشته باشند. بنابرین، آن‌ها اغلب روابط آشفته‌ای دارند. اگر با […]

بیشتر بخوانید