سرطان و بهبود اضطراب و افسردگی با استفاده از روانشناسی

سرطان و بهبود اضطراب و افسردگی با استفاده از روانشناسی

مقدمه سرطان می‌تواند آسیب‌های روحی متعددی را به همراه داشته و کیفیت زندگی بیمار و ارتباطات بین فردی وی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان، از روش‌های حضوری روانشناسی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، اخیرا برخی از روش‌های غیر حضوری و آنلاین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از این […]

بیشتر بخوانید