اندوکاردیت عفونی، عوامل خطر و راه‌های پیشگیری

اندوکاردیت عفونی، عوامل خطر و راه‌های پیشگیری

اندوکاردیت عفونی چیست؟ اندوکاردیت عفونی، عفونت دیواره داخلی قلب (اندوکارد) و معمولاً دریچه‌های قلب است. این اختلال زمانی رخ می‌دهد که باکتری وارد جریان خون شده و به دریچه‌های قلب آسیب دیده متصل می‌شود. باکتری‌ها (و به میزان کمتری قارچ‌ها) که به جریان خون وارد می‌شوند، گاهی می‌توانند روی دریچه‌های قلب قرار بگیرند و اندوکارد […]

بیشتر بخوانید
 تعیین احتمال اندوکاردیت در باکتریمی استافیلوکوکوس اورئوس

تعیین احتمال اندوکاردیت در باکتریمی استافیلوکوکوس اورئوس

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اندوکاردیت مطالعات نشان داده‌اند که در حدود 3 الی 23 درصد از بیمارانی که مبتلا به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس هستند، به اندوکاردیت مبتلا می‌شوند. اندوکاردیت نوعی اختلال عفونی دریچه‌های قلبی است. عفونت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس بسیار شایع است. این عفونت می‌تواند به راحتی باعث مرگ بیمار شود. اندوکاردیت به دنبال […]

بیشتر بخوانید