واریانت‌های جدید ویروس کرونا چگونه به وجود می‌آیند؟

چرا از جهش در ویروس کرونا واهمه داریم؟ نسخه‌ها یا واریانت‌های جدید ویروس عامل COVID-19 (SARS-CoV-2) در سراسر جهان در حال ظهور هستند. ویروس‌ها همیشه از طریق جهش (موتاسیون) تغییر پیدا می‌کنند. هر بار که یک ویروس تکثیر می‌شود، خطاهایی (جهش)در تکثیر ماده ژنتیکی آن رخ می‌دهد. به این طریق واریانت‌های مختلفی از یک ویروس خاص […]

بیشتر بخوانید