اثرات متفورمین بر سلول T همراه با سایمتیدین و ایبوپروفن

اثرات متفورمین بر سلول T همراه با سایمتیدین و ایبوپروفن

اثرات ایمونومدولاتوری متفورمین، سایمتیدین و ایبوپروفن متفورمین، سایمتیدین و ایبوپروفن هر یک به طور جداگانه اثرات ایمونومدولاتوری (تعدیل‌کننده ایمنی) و ضد تومور از خود نشان می‌دهند. اخیراً در مقاله‌ای، اثرات متفورمین به تنهایی و در ترکیب با سایمتیدین/ایبوپروفن بر روی برخی از پارامترهای مرتبط با سلول T helper 1 (Th1) و سلول T regulatory (Treg) را […]

بیشتر بخوانید