تاثیر داروهای سولفونیل‌اوره بر کاهش ایست قلبی

تاثیر داروهای سولفونیل‌اوره بر کاهش ایست قلبی

ایست قلبی خارج از بیمارستان ایست قلبی خارج از بیمارستان (OHCA) یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در جوامع صنعتی است. OHCA عمدتاً ناشی از تاکی‌کاردی بطنی/فیبریلاسیون بطنی (VT/VF) می‌باشد. این آریتمی‌ها از اختلالات در الکتروفیزیولوژی قلب ناشی می‌شوند. دیابت یک عامل خطر مهم برای OHCA است. تغییرات پاتوفیزیولوژیک بسیاری در دیابت می‌تواند منجر به این […]

بیشتر بخوانید