کیفیت زندگی کودکان مبتلا به کم‌ خونی داسی شکل

اهمیت افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کم خونی داسی هدف مقاله حاضر، برجسته کردن اهمیت توجه به کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل ساکن در ایتالیا است. پیشرفت‌ قابل توجه در مراقبت و درمان، این بیماری را از یک بیماری شدید تهدید کننده زندگی در دوران کودکی به یک بیماری مزمن […]

بیشتر بخوانید