19 مهر، روز جهانی مبارزه با درد

19 مهر، روز جهانی مبارزه با درد

در 11 اکتبر 2004، مصادف با 19 مهر، انجمن بین‌المللی مطالعه درد و سازمان بهداشت جهانی (WHO)، یک کمپین با عنوان روز جهانی مبارزه با درد را جهت ترویج تسکین درد به عنوان یکی از حقوق انسانی راه‌اندازی کردند که در این مقاله دکترنکست به آن می‌پردازیم. هدف از تشکیل این کمپین این کمپین به […]

بیشتر بخوانید