مسمومیت مونواکسید کربن و فیبروز میوکارد قلب

مونواکسید کربن گازی است که به دنبال سوختن گاز، چوب، پروپان و یا ذغال چوب به وجود می‌آید. قابل ذکر است که روش‌های گرمایشی منزل نیز می‌توانند باعث تولید این گاز شوند. افزایش میزان این گاز در محیط و یا استنشاق طولانی مدت آن می‌تواند عوارض بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد. مسمویت با […]

بیشتر بخوانید