قاعدگی نامنظم، مشکلی شایع با عللی متفاوت

قاعدگی نامنظم، مشکلی شایع با عللی متفاوت

قاعدگی نامنظم چگونه تعریف می‌شود؟ چرخه قاعدگی را می‌توان فاصله زمانی بین دو قاعدگی متوالی در نظر گرفت. قاعدگی زنان معمولا هر ۲۸ روز اتفاق می‌افتد. با این حال چرخه قاعدگی طبیعی از ۲۱ روز تا ۳۵ روز متغیر است. در این مقاله دکترنکست در مورد قاعدگی نامنظم که مشکلی شایع است صحبت می‌کنیم. نمونه‌هایی […]

بیشتر بخوانید