مقایسه لوتیراستام با فنوباربیتال در تشنج نوزادی

مقایسه لوتیراستام با فنوباربیتال در تشنج نوزادی

تشنج نوزادی و درمان‌های آن تشنج نوزادی یک اورژانس شایع عصبی در نوزادان و فنوباربیتال، خط اول داروهای ضدصرع است. این دارو دارای عوارض جانبی مانند افت فشار خون و افسردگی تنفسی است و می‌تواند آپاپتوز عصبی را در مغز نابالغ تسریع کند. لوتیراستام، یک داروی ضد صرع جدید است و به عنوان یکی از […]

بیشتر بخوانید