نانوذرات لیپیدی در واکسن‌ها

نانوذرات لیپیدی در واکسن‌ها

نانوذرات لیپیدی در قالب ادجوانت ادجوانت‌ها برای بهبود کیفیت و میزان پاسخ‌های ایمنی ​​به واکسیناسیون، حیاتی هستند. واکسن‌های mRNA اصلاح‌شده با نوکلئوزید و کپسوله‌شده با نانوذرات لیپیدی (LNP) اثربخشی زیادی در برابر سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا 2 (SARS-CoV-2) نشان داده‌اند. این در حالیست که مکانیسم عمل این واکسن به خوبی مشخص نشده است. با […]

بیشتر بخوانید
 مطالعه لیپیدوم پلاسما در اوایل بارداری و ارتباط آن با دیابت بارداری

مطالعه لیپیدوم پلاسما در اوایل بارداری و ارتباط آن با دیابت بارداری

ارتباط متابولیسم لیپید و دیابت بارداری متابولیسم لیپید نقش مهمی در پاتوژنز دیابت دارد. شواهد کمی در مورد ارتباط احتمالی لیپیدوم مادر با دیابت بارداری (GDM)، به ویژه در جمعیت چینی وجود دارد. هدف این مطالعه شناسایی گونه‌های جدید لیپید مرتبط با خطر دیابت بارداری در زنان چینی است. به این ترتیب، ظرفیت پیش بینی […]

بیشتر بخوانید