اثر گیرنده B4 شبه ایمونوگلوبولین لکوسیتی بر ماکروفاژها

گیرنده B4 شبه ایمونوگلوبولین لکوسیتی (LILRB4) یکی از گیرنده‌های بازدارنده در انواع مختلف سلول‌های ایمنی از جمله ماکروفاژها است. گزارش‌های قبلی نشان می‌دادند که LILRB4 می‌تواند در یک سیستم بازخورد منفی از واکنش‌های التهابی بیش از حد جلوگیری کند. با این حال، نقش آن در بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) که در آن ماکروفاژها نقش […]

بیشتر بخوانید