وقتی متابولیسم سرطان هدف قرار داده می‌شود

وقتی متابولیسم سرطان هدف قرار داده می‌شود

پیشرفت‌های هدف قرار دادن متابولیسم سرطان صد سال از زمانی که واربورگ تغییراتی را در متابولیسم سرطان کشف کرد گذشت. بیش از 70 سال از زمانی که سیدنی فاربر آنتی‌فولات‌هایی را معرفی کرد که درمان سرطان خون کودکان را متحول کرد، می‌گذرد. همچنین 20 سال از زمانی که متابولیسم با انکوژن‌ها مرتبط شد، گذشته است. […]

بیشتر بخوانید