ارتباط مذهب و سلامت جوامع

ارتباط مذهب و سلامت جوامع

خداشناسان، دانشمندان و رهبران اندیشه، قرن‌ها تلاش کرده‌اند تا تأثیر دین را بر انسان‌ها، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی درک کنند. عموماً در سراسر جهان پذیرفته شده است که دین و معنویت از مهمترین عوامل فرهنگی هستند که به رفتارها ساختار و معنا می‌بخشند. بنابراین، دلایل زیادی وجود دارد که اعتقاد داشته […]

بیشتر بخوانید