نگرش و عملکردهای پيشگيرانه نسبت به کووید-۱۹

پیش زمینه بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر یک مشکل بحرانی سلامت در جهان است. با توجه به وجود موارد مشکوک و تایید شده کووید-۱۹ در مراکز درمانی، مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی-درمانی جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند. چالش موجود، افزایش آگاهی، نگرش و عملکردهای پیشگیرانه نسبت به کووید-۱۹ در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان است که برای جلوگیری […]

بیشتر بخوانید