کیفیت پایین هوای خانگی و مسمومیت در خانه

کیفیت پایین هوای خانگی و مسمومیت در خانه

زندگی در خانه در حالی که خانه‌های ما قرار است یک پناهگاه امن باشند، تخمین زده می‌شود که بخش بزرگی از خانه‌ها کیفیت هوای پایینی دارند که این می‌تواند باعث تضعیف سلامت شود. ما در طول زندگی روزمره خود در معرض سموم موجود در هوا قرار می‌گیریم. اما از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از زمان […]

بیشتر بخوانید