هوش مصنوعی و تغییر در مشاغل علوم پزشکی

هوش مصنوعی و تغییر در مشاغل علوم پزشکی

با تکامل یافتن ظرفیت دیجیتال، داده‌های بیشتری در فضای دیجیتال تولید و ذخیره می‌شوند. سرعت تولید داده‌‌های دیجیتال به صورت سرسام آوری رو افزایش بوده و هر ۲ سال یک بار دو برابر می‌شود. به طوری که در سال ۲۰۲۰ سالانه ۴۴ ترلیون گیگابایت داده دیجیتال در جهان تولید می‌گردد. برای پردازش و کنترل این […]

بیشتر بخوانید