واکسن کووید-19 در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

واکسن کووید-19 در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

131 نامزد واکسن برای SARS-CoV-2 در بیش از 380 آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در نهایت منجر به تأیید 20 واکسن و واکسینه شدن بیش از 1 · 8 میلیارد نفر در سراسر جهان از اول جولای 2021 شد. داده‌های کمی در مورد ایمنی واکسن‌های کووید-19 در بیماران مبتلا به بیماری‌های روماتیسمی و […]

بیشتر بخوانید