چرا نشستن طولانی مدت برای من ضرر دارد؟

چرا نشستن طولانی مدت برای من ضرر دارد؟

بسیاری از افراد، بیشتر ساعت‌های روز خود را روی صندلی سپری می‌کنند. شغل خیلی از ما به گونه‌ای است که لازم است مدت زیادی بدون حرکت بنشینیم. نشستن طولانی مدت، به سبک زندگی ما وارد شده و بدون آنکه بدانیم، آسیب‌های فراوانی به بدن ما وارد می‌کند. اگر فردی هستید که مدت زیادی را روی […]

بیشتر بخوانید