مهارت‌های بالینی و اخلاق‌مداری یک درمانگر خوب

مهارت‌های بالینی و اخلاق‌مداری یک درمانگر خوب

حالا که صحبت از مهارت‌های بالینی و اخلاق‌مداری است، به تجربه‌ای اخیر اشاره می‌کنیم. چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی گزارشاتی نه چندان مطلوب، از نحوه رفتار کادر درمان با مادران باردار طی زایمان منتشر شد. این گزارشات واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. از آن پس، بسیاری از مادران اظهار کردند که تجربه‌های مشابهی را […]

بیشتر بخوانید