پتانسیل ترمیم زخم عصاره شیرین بیان در مدل موش

پتانسیل ترمیم زخم عصاره شیرین بیان در مدل موش

پتانسیل ترمیم زخم عصاره شیرین بیان در مدل موش شاید از موضوعاتی باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما به لطف گشایش‌های اخیر در شناختن تاثیرات آن، می‌توان امیدوار به استفاده‌ی بیشتر از عصاره شیرین بیان در ترمیم زخم بود. پوست پوست یک دفاع اولیه در برابر تهاجم پاتوژن­‌های خارجی و شرایط سخت […]

بیشتر بخوانید