استفاده از مونوکلونال آنتی‌ بادی‌ها در درمان عفونت ناشی از کرونا

مقدمه مونوکلونال آنتی‌ بادی‌ها مولکول‌هایی هستند که در آزمایشگاه تولید می‌شوند. این مولکول‌ها توسط سلول‌های لنفوسیت B تولید می‌شوند. وقتی بدن فرد، آلوده به ویروس می‌شود، مونوکلونال آنتی‌ بادی‌ها توسط این سلول‌‌ها تولید می‌شوند. در حال حاضر از این دسته دارویی برای درمان بیماری‌های مختلف از قبیل برخی از سرطان‌ها استفاده می‌شود. اخیرا، مطالعات مختلفی […]

بیشتر بخوانید