اثر ملاتونین بر خواب

اثر ملاتونین بر خواب

ملاتونین یک هورمون است که از غده کاجی (پینه‌آل) در مغز ترشح می‌شود. این هورمون در واقع به بدن می‌فهماند چه زمانی باید بخوابد و چه زمانی بیدار شود. در این مقاله دکترنکست به بررسی اثر ملاتونین بر خواب می‌پردازیم. به طور طبیعی مقدار ترشح هورمون از هنگام غروب شروع به افزایش می‌کند تا اینکه […]

بیشتر بخوانید