رابطه تعداد قدم‌ها در روز با مرگ و میر در میانسالان

رابطه تعداد قدم‌ها در روز با مرگ و میر در میانسالان

مقدمه تعداد قدم‌ها در روز، معیار مهمی برای ترویج فعالیت بدنی در جامعه است. بدین منظور، درک ارتباط تعداد قدم‌ها با تاثیر بالینی‌ آن‌ها، از جمله رابطه تعداد قدم‌ها در روز با مرگ و میر بسیار مهم است. در این راستا، یک مقاله با هدف برآورد ارتباط تعداد قدم‌های روزانه با مرگ و میر زودرس (۴۱-۶۵ […]

بیشتر بخوانید