میلوپاتی حاد در دوران کودکی

میلوپاتی حاد در دوران کودکی

میلوپاتی به هر اختلالی اطلاق می‌شود که منجر به نقص‌های عصبی با منشأ نخاعی شود. آسیب متحمل‌شده از نظر اتیولوژی به طور کلی در دو دسته تروماتیک و غیرتروماتیک طبقه‌بندی می‌شود. آسیب تروماتیک آسیب نخاعی ناشی از ضربه اغلب منجر به مرگ یا ناتوانی مادام‌العمر می‌گردد. هر ساله میزان مرگ‌و‌میر ۳۰% در افراد زیر 16 […]

بیشتر بخوانید