تاثیر شکلات تلخ بر خلق‌وخو و تنوع میکروبی روده

تاثیر شکلات تلخ بر خلق‌وخو و تنوع میکروبی روده

شکلات تلخ ۸۵٪ و بهبود خلق‌وخو شکلات تلخ مدت‌هاست که به دلیل خواص ویژه خود در تغییر خلق‌وخوی شناخته‌شده است. با این حال، شواهد در مورد اثرات خلقی مصرف روزانه شکلات تلخ محدود است. در ادامه دکترنکست به مطالعه‌ای می‌پردازد که با هدف بررسی اثرات مصرف شکلات تلخ بر خلق‌و‌خوی در زندگی روزمره، با تاکید […]

بیشتر بخوانید