افزایش بار حجمی در همودیالیز و پیامدهای قلبی عروقی

افزایش بار حجمی در همودیالیز و پیامدهای قلبی عروقی

در طی چند سال گذشته، مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی پیشرفته (ESRD) که تحت همودیالیز قرار می‌گیرند، فقط اندکی کاهش یافته است. یکی از علل اصلی آن بیماری‌های قلبی-عروقی است که بیش از ۵۰ درصد از مرگ‌و‌میرها با علل شناخته شده را تشکیل می‌دهد. مرگ‌و‌میر قلبی-عروقی در این بیماران ۹ برابر بیشتر از افراد […]

بیشتر بخوانید