نقش Non-coding RNAs در تشخیص و درمان افسردگی

نقش Non-coding RNAs در تشخیص و درمان افسردگی

نقش نشانگرهای زیستی در تشخیص و درمان افسردگی افسردگی شایع ترین بیماری روان و علت اصلی ناتوانی و خودکشی است. پاتوژنز دقیق افسردگی هنوز ناشناخته است، اگرچه علل احتمالی این بیماری مطرح گردیده و تصدیق شده است. فرضیه مونوآمین، تغییرات محور آدرنال هیپوتالاموس هیپوفیز، التهاب عصبی، پلاستیسیته عصبی و اپی ژنتیک از جمله علل احتمالی […]

بیشتر بخوانید