تاثیر کووید-19 بر مدیریت بیماری‌های مزمن

تاثیر کووید-19 بر مدیریت بیماری‌های مزمن

بدهی نظام سلامت تاثیر تغییرات گسترده در رفتارهای بهداشتی در طول همه‌گیری است که اثرات منفی بلندمدت بر سلامت خواهد داشت. در همه دنیا تعویق یا لغو غربالگری‌های پیشگیرانه، تعویق در درمان بیماری‌های موجود و عدم مدیریت بیماری‌های مزمن روی داده است. این تغییر در رفتارهای بهداشتی تاثیر منفی بر سلامت دارد که اثرات آن […]

بیشتر بخوانید