ازدواج‌های فامیلی و چگونگی پیشگیری از عوارض آن

ازدواج‌های فامیلی و چگونگی پیشگیری از عوارض آن

ازدواج‌های فامیلی یکی از رویدادهای مرتبط با فرهنگ در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای کم درآمد است که در این مقاله دکترنکست به آن می‌پردازیم. بسته به پیشینه فرهنگی، قانونی و مذهبی، شیوع روابط خویشاوندی از کمتر از 1 درصد در کشورهای آمریکایی تا بیش از 50 درصد در خاورمیانه متغیر است. به طور […]

بیشتر بخوانید