آسپرژیلوزیس در بیماران مبتلا به نقص ‌ایمنی

آسپرژیلوزیس در بیماران مبتلا به نقص ‌ایمنی

عفونت قارچی در زمینه نقص ایمنی عفونت قارچی مهاجم یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در بیماران مبتلا به نقص ‌ایمنی است. شیوع دقیق بیماری مشخص نیست، اما نظارت مبتنی بر جمعیت آن را 12 تا 17 در هر 100000 نفر جمعیت تخمین می‌زند. کاندیدوز و آسپرژیلوزیس در بیماران مبتلا به نقص ‌ایمنی از مهم‌ترین مشکلات […]

بیشتر بخوانید