رشد سلول‌های سرطان سینه در شرایط هایپوکسی

رشد سلول‌های سرطان سینه در شرایط هایپوکسی

هیپوکسی معمولاً در محیط‌ اطراف سلول‌های تومور پستان وجود دارد. سلول‌های مشابه سلول‌های بنیادی که سلول‌های تومورال در سرطان سینه را مجددا تولید می‌کنند، سلول‌های بازسازی‌کننده تومور (TRC) نام دارند. این سلول‌ها در شرایط هیپوکسیک تکامل می‌یابند. تا به امروز مکانیسم اصلی این فرایند مشخص نشده است. در ادامه به نتایج مطالعه‌ای می‌پردازیم که نشان می‌دهد […]

بیشتر بخوانید