ارتباط بین دیابت ملیتوس و هرپس زوستر

مقدمه با استفاده از استراتژی‌های مختلف جستجو، هدف اصلی یک متا-آنالیز تعیین رابطه بین دیابت ملیتوس و هرپس زوستر و قرار گرفت. هدف ثانویه شناسایی سایر عوامل خطر برای هرپس زوستر در بیماران دیابتی بود؛ به منظور شناسایی زیرگروه‌هایی که ممکن است از واکسیناسیون زودهنگام واریسلا بهره مند شوند. هرپس زوستر (HZ) در اثر فعال […]

بیشتر بخوانید