هیدروژل زیست پاسخگوی جهت درمان بیماری‌های التهابی پلک

بیماری‌های پلک چشم مهم‌ترین اندام حسی بدن است چراکه تقریباً 80% از تمام ورودی‌های حسی از طریق چشم‌ها دریافت می‌شود. پلک‌ها نقش مهمی در محافظت از سطح چشم در برابر آسیب‌های مختلف و عفونت‌ها دارند. بیماری‌های پلک مانند التهاب، ناهنجاری‌های موقعیت و عملکرد، ناهنجاری‌های مادرزادی و تومورها می‌توانند بر شکل و عملکرد پلک‌ها تاثیر بگذارند […]

بیشتر بخوانید